[TIN HOC VAN PHONG] - HAM VE CHUOI TRONG EXCEL.
Hàm Về Chuỗi Trong Excel.
* HÀM MID
- Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text bắt đầu từ vị trí m.
- Cú Pháp: MID(text,m,n)
- Trong Đó: + Text: là ô chứa chuỗi ký tự.
+ m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.
+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.
Ví dụ:
Cắt từ "Day" từ chuỗi A2=“Hoi Ai Day Dot Com” bắt đầu từ vị trí thứ 8 và lấy 2 ký tự.
Công thức cắt chuỗi sẽ là: MID(“Hoi Ai Day Dot Com”,8, 3) = Day
chú ý: ta có thể thay chuỗi "Hoi Ai Day Dot Com" = ô A2 vào công thức
*HÀM LEFT
Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên trái của chuỗi.
Cú Pháp: = LEFT(text, n)
Trong Đó: - text: Chuỗi ký tự.
- n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).
Ví dụ:
Cắt từ "Hoi" từ chuỗi A2=“Hoi Ai Day Dot Com”
Công thức cắt chuỗi sẽ là: =Left(A2,3) =Hoi
*HÀM RIGHT
- Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên phải.
- Cú Pháp: RIGHT(text, n)
- Trong Đó: - Text: chuỗi ký tự.
- n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, excel sẽ mặc định giá trị là 1).
Ví dụ:
Cắt từ "Com" từ chuỗi A2=“Hoi Ai Day Dot Com”
Công thức cắt chuỗi sẽ là: =Right(A2,3) = Com

0 bình luận
CHUYÊN MỤC1

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Không nói lời thiếu văn hóa, không quảng cáo thông qua khung bình luận.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!