Showing posts with label Skill. Show all posts
Showing posts with label Skill. Show all posts

Hướng dẫn chia nhỏ file PDF

4 bình luận ,
Việc các bạn muốn làm là mình có 1 file PDF 44 trang giờ muốn nó chia ra làm 2 file mỗi file 24 trang và 1 file 20 trang thì làm sao. Các b... Xem Tiếp

Cách chèn chữ vào hình ảnh trong PowerPoint

0 bình luận , ,
Nói đến việc chèn chữ vào hình hầu như ai cũng biết, nhưng vẫn có một số bạn vẫn lúng ta lúng túng khi muốn chèn 1 đoạn text vào trong hình ... Xem Tiếp

Hướng dẫn thu hồi email đã gửi trong Gmail

8 bình luận
Gã khồng lồ Google cũng đã dự phòng điều đó nên đã cho ra tính năng gọi một cách bình dân là “Lấy lại email đã gửi” hay “Dừng gửi emai... Xem Tiếp