Showing posts with label Windows. Show all posts
Showing posts with label Windows. Show all posts

TẠO ĐIỂM RESTORE TRONG WINDOW 8

0 bình luận
Khi  Windows  8 và Windows 8.1 được giới thiệu, Microsoft đã thêm vào chúng tính năng Refresh PC giúp nhanh chóng khôi phục hệ thống trở về... Xem Tiếp