comments

comments

0 bình luận
Xem Tiếp

BÀI TẬP LUYỆN EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO (CÓ ĐÁP ÁN)

0 bình luận , ,
Như chúng ta đã biết Excel từ lâu đã là một trong những chương trình máy tính quan trọng nhất trong giới văn phòng, hầu như không nhân vi... Xem Tiếp

Bài 5: Cách thay đổi Template (giao diện mẫu) và hiệu ứng slide

0 bình luận ,
Tiếp tục với PowerPoint 2013, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn thay đổi templete (Giao diện mẫu) và hiệu ứng slide Xem Tiếp

Bài 4. Chèn hình ảnh, Âm Thanh, Videos trong PowerPoint 2013

0 bình luận ,
Ở bài 3 mình đã hướng dẫn các bạn tạo mới 1 slide, thêm xóa slide trong PowerPoint 2013. Hôm nay lại tiếp tục bài mới là Chèn. Chèn những... Xem Tiếp

Bài 3. Thêm slide mới trong oPowerPoint 2013

0 bình luận ,
Trong một trình chiếu, các Slide sẽ được chiếu theo thứ tự từ trên xuống dưới cho đến hết. Trong mỗi Slide có thể chứa các thành phần sau... Xem Tiếp