[TIN HỌC VĂN PHÒNG] - HÀM VLOOKUP - DÒ TIM KIẾM TRONG EXCEL

Hàm Vlookup trong Excel hỗ trợ tìm dữ liệu theo cột trong bảng tính Excel một cách chính xác nhất. Cùng xem cú pháp và ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Vlookup trong nội dung dưới đây.
*    Công dụng : Dùng để dò tìm giá trị trong một vùng dữ liệu hướng dò tìm ngang qua phải.
*    Cấu trúc: VLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Col_index_num,Range_lookup) 
*    Giải thích :
*    Lookup_value: Là giá trị cần dò tìm trong bảng dò tìm. Giá trị này phải làm sao cho giống cột đầu tiên nằm trong bảng dò tìm (Table_array)
*    Table_aray: Bảng dò tìm là bảng phải chứa giá trị dò tìm và cột tham chiếu tức là cột sau khi tìm được giá trị thì nó lấy thông tin cột này
*    Col_index_num: Cột tham chiếu là cột khi ta dò tìm ra giá trị đó rồi chiếu qua bên cột cần tìm (lấy giá trị cột này)
Chú ý cột tham chiếu này có 2 giá trị Dò chính xác hoặc Dò tương đối
Dò tương đối là 1 (True): Giá trị dò gần giống với giá trị cột đầu tiên của bảng dò. Nằm trong một khoảng giá trị.
Dò chính xác là 0 (False): Giá trị dò giống với giá trị cột đầu tiên của bảng dò

Ví dụ: Ta điền dữ liệu vào cột đơn giá ta làm như sau:
Tại bảng 2:
- Ta lấy LOAI SP ví dụ là A ta dò tìm trong bảng 1 theo cột LOAI SP tương ứng với A, xong ta dò ngang ta lấy cột đơn giá theo thứ tự là cột C (Cột thứ 3) và giá trị là 10.như hình ví dụNhư hình trên ta có công thức tính như sau:
=VLOOKUP(F5,A4:D11,3,TRUE)


và ta có kết quả:


Với hai cách dò tìm tương đối và tuyệt đối của hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị theo cột bạn dễ dàng thống kê dữ liệu trên bảng tính Excel.
Vlookup giúp cho việc thống kê các chi tiết để làm báo cáo lọc ra các danh sách cần thiết, công việc của bạn sẽ chính xác và rút ngắn thời gian hơn. Đây là hàm được dùng khá nhiều trong quá trình thao tác trên bảng tính.

Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile