[TIN HỌC VĂN PHÒNG] - HÀM LEFT TRONG EXCEL - HÀM CẮT CHUỔI - HÀM CẮT CHUỔI KÝ TỰ BÊN TRÁI

Hàm left trong exel là một hàm thông dụng và cơ bản nhất trong excel, hàm dùng để cắt 1 chuổi hoặc 1 ký tự bên trái của 1 chuổi cho trước.
*     Công dụng: Dùng để lấy các ký tự bên trái của một chuỗi. Khi ta cần lấy một chuỗi con từ vị trí bên trái thì ta dùng hàm này .
*     Cấu trúc: LEFT(Text,Num_chars)
*     Giải thích :
*     Text: Là chuỗi mà ta cần lấy chuỗi con
*     Num_chars: Số ký tự cần lấy của chuỗi này từ vị trí bên trái. Chú ý khi Text là chuỗi tiếng viết thì nhớ tính thêm số ký tự tiếng việt trong chuỗi text này 
*     Kết quả của hàm là một chuỗi gồm có Num_chars ký tự từ vị trí bên trái của chuỗi text ở trên
*     Thí dụ:
*     Left(“Nguyen Xuan Nghia”,6)
Ý nghĩa là ta lấy 6 ký tự bên trái của chuổi “Nguyen Xuan Nghia” và chính là "Nguyen"
 => Left(“Nguyen Xuan Nghia”,6) = “Nguyen”
Vậy?  LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = ?
Chúng tôi đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng hàm Left, hàm cắt chuỗi ký tự bên trái trên bảng tính thông qua các ví dụ minh họa, trong excel còn rất nhiều hàm hữu ích khác giúp bạn thao tác
Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile