[TIN HỌC VĂN PHÒNG] - HÀM OR TRONG EXCEL - CÁCH SỬ DỤNG - VÍ DỤ MINH HỌA

 Hàm OR là một hàm giá trị Logic trong Excel. Giá tri của nó là true khi trong hàm có 1 giá trị là true thì kết quả của hàm sẽ là true.

*     Công dụng : Dùng để kết hợp các biểu thức logic theo phép toán Or. Khi ta muốn xét một trong những điều kiện chỉ cần thoã mãn 1 điều kiện mà thoã thì ta dùng hàm này .
*     Cấu trúc: OR(Logical1,Logical2, . . .)
*     Giải thích :
*     Logical1: Biểu thức logical thứ nhất
*     Logical2: Biểu thức logical thứ hai
*     Kết quả của hàm là giá trị True hay False đựơc thực hiện với các biểu thức logic trên theo phép toán Or.
*     Thí dụ:
       Or(3>5,6>4) Ta xét 3>5 là sai, 6>4 là đúng. Vậy kêt quả của hàm là đúng (True)
  Or(3>5,6>4)  = true
Vậy Or(5>4,6>4,3>-1)= ?
Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn hàm OR trong Excel, hàm trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE, là FALSE nếu tất cả các đối số đều FALSE.
Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile