[TIN HỌC VĂN PHÒNG] - HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM AND TRONG EXCEL

Hàm  AND là một hàm logic ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic như hàm IF chẳng hạn.
Kết quả của hàm là đúng (true) khi tất cả các giá trị trong hàm là đúng (Nếu có 1 giá trị sai thì kết quả của hàm cũng sẽ là sai) .
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách bạn cách dùng hàm AND thông qua ví dụ cụ thể.

*     Công dụng : Dùng để kết hợp các biểu thức logic theo phép toán And. Khi ta muốn xét cùng một lúc nhiều điều kiện đồng thời xảy ra thì ta dùng hàm này .
*     Cấu trúc: AND(Logical1,Logical2, . . .)
*     Giải thích :
*     Logical1: Biểu thức logical thứ nhất
*     Logical2: Biểu thức logical thứ hai
*     Kết quả của hàm là giá trị True hay False đựơc thực hiện vơi các biểu thức logic trên theo phép toán And .
*     Thí dụ: And(3>5,6>4)
Ý nghĩa là nếu kết 3>5 6>4 thì trả về true nhưng ở đây 3 không thể lớn hơn 5 nên kết quả là false và  And(3>5,6>4) =false
Vậy And(5>6,7>9) =?
Hàm AND rất đơn giản xong lại được ứng dụng rất lớn trong tính toán. Bạn có thể sử dụng hàm này cùng với các hàm kiểm nghiệm logic khác để tính toán, thống kê hiệu quả hơn trên bảng tính Excel. Nếu còn chưa rõ hàm nào bạn có thể tham khảo cách sử dụng các hàm trong Excel trên www.hoiaiday.com
Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile