[TIN HỌC VĂN PHÒNG] - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM MAX TRONG EXEL

Chào các bạn, Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn học thêm 1 hàm mới nữa. Đó làm hàm MAX*     Công dụng: Dùng tìm giá trị lớn nhất. Khi ta cần tìm giá trị lớn nhất trong một dãy số thì ta dùng hàm này.
*     Cấu trúc: MAX(Number1,Number2,...)
*     Giải thích :
*     Number1,Number2 . . .: Là các số cần tìm giá trị lớn nhất hoặc một vùng địa chỉ nào đó.
*     Kết quả của hàm là một số lớn nhất trong dãy số trên.
*     Thí dụ:  
Max(1,2,3,4)
Ta sẽ so sánh các giá trị 1, 2, 3, 4 lấy ra giá trị lớn nhất của nó
và  Max(1,2,3,4) = 4
Vậy Max(70,-10,-200) là nhiêu các bạn?
Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có vấn đề gì hỏi hãy comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ. 
Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile