[TIN HỌC VĂN PHÒNG] - HÀM SUMIF TRONG EXEL

Chào các bạn, hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn học hàm điều kiện.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học thêm một hàm mới nữa. Đó là hàm SUMIFCÁCH THỰC HIỆN
Công dụng : Dùng để tính tổng thõa mãn theo điều kiện.
Cấu trúc: SUMIF(Range, Criteria,Sum_range)
Giải thích:
Range: Vùng dữ liệu có chứa điều kiện cần tính tổng nghĩa là dãy cột nào có chứa giá trị làm điều kiện để tính tổng là vùng chứa điều kiện
Criteria: Là điều kiện cần tính tổng. Nếu điều kiện là giá trị hay biểu thức thì bỏ trong dấu nháy kép "điều kiện" còn là địa chỉ thì không đặt trong nháy kép.  
Sum_range : Vùng cần tính tổng thoã mãn theo điều kiện.
 Kết quả: của hàm là tính tổng các giá trị thoã mãn theo điều kiện.
Ví dụ:
SUMIF(B1:B5,"A",C1:C5) 
Có ý nghĩa là:
- B1:B5 là vùng dữ liệu có chứa điều kiện (mà điều kiện ở đây là "A")
Vây: Nếu vùng B1:B5 có chứa giá trị "A" thì tính tổng các giá trị tương ứng cột C1:C5
 Nếu có vấn đề gì hãy comment để mình hỗ trợ thêm
Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile