[TIN HỌC VĂN PHÒNG] - HÀM CẮT CHUỔI KÝ TỰ - HÀM MIID TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Hàm MID trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự ở giữa xâu, với độ dài và số ký tự cần cắt biết trước, Hàm MID thường được giới thiệu trong các chương trình học excel và sử dụng khá phổ biến trong quá trình tính toán và thống kê trên bảng tính Excel. Để hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm MID trong quá trình học Excel các bạn cùng xem bài viết dưới đây.
*    Công dụng : Dùng để lấy một chuỗi con từ vi trí bất kỳ trong một chuỗi. Thông thường ta muốn lấy một chuỗi con ở vị trí giữa thì ta dùng hàm này .
*     Cấu trúc: MID(Text,Start_num,Num_chars)
*     Giải thích :
*     Text: Là một chuỗi mà ta cần lấy chuỗi con
*     Start_num: Vị trí bắt đầu của một chuỗi Text mà ta cần lấy
*     Num_chars: Số ký tự cần lấy trong chuỗi text này
*     Kết quả của hàm là một chuỗi gồm có Num_chars ký tự của chuỗi Text từ vị trí Start_num của chuỗi Text này
Lưu ý:
    Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về "" (văn bản trống).
    Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.
    Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn 1 thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .
    Nếu số ký tự là số âm thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Thí dụ:
*     Mid (“Hoi Ai Day”, 8, 3)
Hàm Mid() sẽ lấy ra 3 ký tự từ vị trí bắt đầu là số 8 (chữ D) của chuỗi “Hoi Ai Day” về sau và được chuổi "Day".
Mid (“Hoi Ai Day”, 8, 3) ="Day"
Vậy Mid("Hoi Ai Day Dot Com,5,9) = ?

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn hàm Mid trong Excel, qua ví dụ minh họa bạn sẽ hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng hàm Mid hơn.
Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile