[TIN HỌC VĂN PHÒNG] - Hàm Về Chuỗi Trong Excel.

[TIN HOC VAN PHONG] - HAM VE CHUOI TRONG EXCEL.
Hàm Về Chuỗi Trong Excel.
* HÀM MID
- Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text bắt đầu từ vị trí m.
- Cú Pháp: MID(text,m,n)
- Trong Đó: + Text: là ô chứa chuỗi ký tự.
+ m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.
+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.
Ví dụ:
Cắt từ "Day" từ chuỗi A2=“Hoi Ai Day Dot Com” bắt đầu từ vị trí thứ 8 và lấy 2 ký tự.
Công thức cắt chuỗi sẽ là: MID(“Hoi Ai Day Dot Com”,8, 3) = Day
chú ý: ta có thể thay chuỗi "Hoi Ai Day Dot Com" = ô A2 vào công thức
*HÀM LEFT
Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên trái của chuỗi.
Cú Pháp: = LEFT(text, n)
Trong Đó: - text: Chuỗi ký tự.
- n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).
Ví dụ:
Cắt từ "Hoi" từ chuỗi A2=“Hoi Ai Day Dot Com”
Công thức cắt chuỗi sẽ là: =Left(A2,3) =Hoi
*HÀM RIGHT
- Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên phải.
- Cú Pháp: RIGHT(text, n)
- Trong Đó: - Text: chuỗi ký tự.
- n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, excel sẽ mặc định giá trị là 1).
Ví dụ:
Cắt từ "Com" từ chuỗi A2=“Hoi Ai Day Dot Com”
Công thức cắt chuỗi sẽ là: =Right(A2,3) = Com

Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile