Hướng dẫn tùy chỉnh dấu (,) hoặc (;) trong công thức Excel


Khi bạn sử dung công thức, Excel sẽ hiển thị cho bạn biết các tham số trong công thức của bạn được phân biệt với nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc chấm phẩy (;). (như hình bên dưới).

Tuy nhiên nếu bạn đã quen thuộc với dấu (,) giờ phải chuyển qua sử dụng dấu (;) hoặc ngược lại, việc này cũng gây ra một số trở ngại, công việc của bạn sẽ khong còn nhanh như trước nữa.
Ngoài ra, sử dụng dấu phẩy (,) trong công thức đồng nghĩa số thập phân của bạn được phân cách nhau bằng dấu chấm (.), ngược lại, nếu bạn dùng dấu chấm phẩy (;) trong công thức thì số thập phân của bạn sẽ phân cách nhau bằng dấu phẩy (,).
Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh dấu (,) hoặc (;) trong công thức Excel

Chọn File à Options, trong hộp thoại Excel Options chọn Advanced

Tại Trong mục Edit Options: bạn chú ý dòng  tab Advanced check chọn use system separators

Trong ô Decimal separators: bạn gõ vào dấu chấm(.), nghĩa là số thập phân của bạn phân cách nhau bằng dấu chấm (.) đồng nghĩa khi viết công thức bạn sẽ sử dụng dấu phẩy (,) để ngăn cách các tham số với nhau.
Ngược lại, trong ô Decimal separators: bạn gõ vào dấu phẩy(,), nghĩa là số thập phân của bạn phân cách nhau bằng dấu phẩy (,) đồng nghĩa khi viết công thức bạn sẽ sử dụng dấu chấm phẩy (;) để ngăn cách các tham số với nhau.
Chúc bạn thành công.
Hỏi Ai Đây Blog
Hỏi Ai Đây Blog
Designer & Developer

Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

  • No comments

    // Điều kiện cho trang và không load trên mobile